Konferencja „CONTATTI ARTISTICI POLACCO-ITALIANI 1944-1980”

„Contatti artistici polacco-italiani 1944-1980” („Polsko-włoskie kontakty artystyczne 1944-1980”) to tytuł trzeciej zorganizowanej w ostatnich latach w Rzymie konferencji poświęconej stosunkom kulturalnym między Polską a Włochami w XIX i XX wieku. Tegoroczna edycja koncentruje się na badaniu polsko-włoskich relacji artystycznych po II wojnie światowej. 1944 rok związany jest z bitwą o Monte Cassino Drugiego Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa. Wraz z jego armią do Włoch przybyła grupa artystów, którzy podjęli studia na rzymskiej Akademii Sztuk Pięknych i utworzyli polską społeczność artystyczną w stolicy. Rok 1980 kojarzy się natomiast ze zmianami politycznymi zachodzącymi w Polsce oraz ważnymi polskimi wydarzeniami kulturalnymi, które miały miejsce we Włoszech, takimi jak m.in. florencka inscenizacja sztuki Tadeusza Kantora „Wielopole, Wielopole”. Ponad 40 prelegentów z Polski i Włoch skupi się na różnych aspektach wymiany kulturalnej między Polską i Włochami, które miały miejsce w dziedzinie sztuki, architektury, filmu i teatru właśnie w latach 1944-1980. Wystąpienia dotyczyć będą zarówno polskiej obecności we Włoszech, jak i włoskiej obecności w Polsce.

Konferencja odbędzie się w dniach 27-29 listopada 2023. Organizatorami wydarzenia są: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie, Instytut Polski w Rzymie oraz Stacja Naukowa PAN w Rzymie, działający we wsparciu Uniwersytetu „La Sapienza” w Rzymie (Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali DSEAI oraz Cattedra di Lingua e Letteratura Polacca), Fundacji Rzymskiej im. J. Z. Umiastowskiej oraz MLAC – Museo Laboratorio Arte Contemporanea.

________________________________________________________________________________________________________________

PROGRAM WYDARZENIA: