Atti dell'Accademia Polacca

Seria wydawnicza stworzona w roku 2012 zawiera artykuły z wystąpień wygłoszonych w Stacji PAN w Rzymie.