Projekt NAWA


„Kobieca strona poezji, czyli przez wiersze do języka” to projekt, którego celem jest zachęcenie studentów kierunków filologicznych, a także kandydatów na studia do zainteresowania się językiem polskim, polską kulturą, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej poezji polskiej. W centrum zainteresowania projektu są 3 poetki: Wisława Szymborska, której 100-rocznicę urodzin obchodziliśmy w 2023, oraz dwie współczesne autorki: Krystyna Dąbrowska i Małgorzata Lebda.

Projekt realizowany jest w ramach programu Promocji Języka Polskiego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.


Jakie działania zostaną podjęte w projekcie?

Organizacja warsztatów translatorskich, przygotowanie i realizacja podcastów, podsumowanie prac w formie krótkich filmów oraz przygotowanie publikacji zawierającej efekty przekładu poezji. Wszystkie te działania zostaną zrealizowane poprzez warsztatowe spotkania translatorskie prowadzone na Uniwersytecie La Sapienza, w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Rzymie, a także jako spotkania organizowane za pośrednictwem połączeń online.

O przebiegu pierwszej części wydarzeń projektowych można przeczytać w jednym z naszych listopadowych artykułów:

Realizacja warsztatów projektowych 20-22.11.2023

W ciągu ostatnich dni studenci polonistyki z Litwy, Ukrainy oraz Włoch wzięli udział w serii wydarzeń i aktywności związanych z realizacją projektu „Kobieca strona poezji, czyli przez wiersze do języka”… (czytaj dalej)

Dla Biuletynu Polonistycznego wypowiedziała się także prof. Regina Jakubėnas z Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego, dzieląc się wrażeniami z realizacji pierwszych etapów projektu.

Dlaczego akurat polonistyka?

Liczba studentów polonistyki w La Sapienzy zmniejsza się z każdym rokiem. W roku akademickim 2022/2023 studiowało zaledwie 37 studentów, w tym na studiach magisterskich 5 osób. Ze względu na trudności z pozyskaniem studentów polonistyki na La Sapienzy, Stacja Naukowa PAN w Rzymie zdecydowała się przygotować wspólnie z uniwersytetem projekt, który zwiększyłby atrakcyjność studiów polonistycznych na uczelni. Do współpracy zaproszono Uniwersytet Wileński i Wołyński Uniwersytet Narodowy, a zatem jednostki, z którymi La Sapienza realizowała już z sukcesami projekty. Aby rozszerzyć oddziaływanie projektu oraz zwiększyć jego widoczność i efektowność do udziału w nim zaproszono również Instytut Badań Literackich PAN, a dodatkowo także: Instytut Polski w Rzymie oraz Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy (Bibliotekę na Koszykowej).