Pracownicy

Agnieszka Stefaniak-Hrycko 

Dyrektor
koordynator ds. nauki i kultury
+39 06 679 21 70
agnieszka.stefaniak@rzym.pan.pl


Małgorzata Błaszczak
Administracja i Sekretariat
+39 06 679 21 70
malgorzata.blaszczak@rzym.pan.pl