Co ma wspólnego „odklejka” z „tryhardare”? Badanie języka młodzieżowego w ramach współpracy polsko-włoskiej

Jesienią ubiegłego roku międzynarodowy zespół językoznawców z uniwersytetów w Polsce i we Włoszech rozpoczął projekt badawczy „Młoda polszczyzna na styku kultur. Promocja, wiedza, edukacja”. Projekt poświęcony jest młodomowie, czyli młodzieżowej odmianie języka potocznego. Jak mówią sami badacze, młodomowa to najbardziej dynamicznie rozwijająca się część języka, której analiza dostarcza ciekawych wniosków zarówno z zakresu lingwistyki, jak i przemian społecznych. Ze względu na swój międzynarodowy charakter, badanie tworzy również okazje do promocji języka polskiego poza granicami Polski.

Pomysłodawczynią i kierowniczką projektu jest prof. Anna Wileczek z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zasiadająca również w jury plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku. Ten dobrze znany w Polsce konkurs sam w sobie jest fenomenem, jak zauważa dr hab. Alessandro Ajres, wykładający język polski na Uniwersytecie w Bari. Nie mniej cenna jego zdaniem jest dyskusja na temat roli języka, którą co roku wywołuje plebiscyt.

Dr Urszula Marzec z Uniwersytetu w Turynie z kolei zwraca uwagę na istotność młodomowy w kontekście dydaktycznym. Jak zaznacza badaczka, kursy językowe zazwyczaj nie uwzględniają młodzieżowego języka potocznego w swoich programach, co nie zawsze musi być słuszną decyzją. Inną przestrzenią, w której istotna jest znajomość młodomowy, mogą być tłumaczenia – zwłaszcza te audiowizualne, dotyczące młodzieżowych filmów czy seriali.

Projekt zgłębiający młodomowę w kontekście polsko-włoskim ma zatem na celu poszerzenie dotychczasowych badań z tego zakresu. Jak się okazuje, istnieje sporo podobieństw pomiędzy młodzieżowymi odmianami obu języków – zwłaszcza jeśli chodzi o słownictwo zapożyczone z języka angielskiego. Czasami jednak różnią się znaczenia określonych wyrażeń, co szczególnie interesuje badaczy. Do wszystkich młodych osób, posługujących się językami polskim i włoskim, badacze kierują ankietę z prośbą o jej wypełnienie.

Link do ankiety w języku polskim

Link do ankiety w języku włoskim

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu „Promocja języka polskiego” (2023-2024), a partnerem projektu jest Stacja Polskiej Akademii Nauk w Rzymie.

~Marta Chmielevska