Kobieca strona poezji, czyli przez wiersze do języka

Stacja PAN w Rzymie, wspólnie z Instytutem Studiów Europejskich, Amerykańskich i Międzykulturowych Uniwersytetu „La Sapienza”, Centrum Polonistycznym Uniwersytetu Wileńskiego, Katedrą Polonistyki i Przekładu na Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym imienia Łesi Ukrainki i Instytutem Badań Literackich rozpoczyna realizację projektu „Kobieca strona poezji, czyli przez wiersze do języka”. Dysponujemy także wsparciem projektowym Instytutu Polskiego w Rzymie i Biblioteki na Koszykowej. Projekt realizowany jest w ramach programu Promocji Języka Polskiego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Celem programu NAWA jest promocja języka polskiego powiązana z elementami historii i kultury Polski. Dzięki finansowaniu przedsięwzięć budujących jakość kształcenia i prestiż języka polskiego jako obcego Agencja chce trwale wpływać na wizerunek Polski w świecie.

Z kolei „Kobieca strona poezji” skoncentrowana jest na zachęceniu studentów kierunków filologicznych, a także kandydatów na studia do zainteresowania się językiem polskim, polską kulturą, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej poezji polskiej. W centrum zainteresowania projektu są 3 poetki: Wisława Szymborska, której 100-rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku, oraz dwie współczesne autorki: Krystyna Dąbrowska i Małgorzata Lebda.

Zaangażowani w projekt studenci z Włoch, Ukrainy i Litwy będą mogli uczestniczyć w konferencji organizowanej w listopadzie „Szymborska e:”, ramach której przewidziano szereg interesujących wykładów i dyskusji, a także otwarcie wystawy „Szymborska e il mondo-collage”. Będzie to dla nich szansa na spotkanie się z interesującymi postaciami, znawcami oraz… znajomymi Wisławy Szymborskiej, m.in. z prof. Teresą Walas, prof. Michałem Rusinkiem, czy prof. Wojciechem Ligęzą.

Pierwszym akordem projektu będzie seria spotkań studentów w Rzymie. Wezmą udział w warsztacie przygotowanym przez prof. Andreę Ceccherellego „Nic dwa razy. O istocie i praktyce tłumaczenia” na przykładzie poezji Wisławy Szymborskiej. Będą także mieli możliwość nauczyć się przygotowywania podcastów w celu promowania języka polskiego oraz poznać polskie ślady w Rzymie (spacer po Rzymie „Polskimi śladami”). Będą ponadto uczestniczyć w konferencji poświęconej Szymborskiej.

Na drugim etapie projektu, w marcu przyszłego roku, studenci zapoznają się bliżej z twórczością Krystyny Dąbrowskiej i Małgorzaty Lebdy. Będą mieli także możliwość hybrydowego spotkania z poetkami. Dzięki temu będzie im łatwiej pracować nad przekładami wierszy poetek, ponieważ trzecim ważnym elementem projektu będzie przygotowanie tomiku poezji z ich tłumaczeniami na trzy języki: włoski, ukraiński i litewski.

Na zakończenie projektu przewidziano promocję tomiku wierszy oraz wystawę fotografii z całości projektu w Rzymie, Wilnie, Łucku i w Warszawie.

Kierowniczką projektu jest dyrektorka rzymskiej Stacji PAN, Agnieszka Stefaniak-Hrycko, natomiast opiekunkami studentów i merytorycznym zapleczem projektu są: prof. Monika Woźniak i prof. Luigi Marinelli z La Sapienzy, prof. Svitlana Sukharieva z Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego, prof. Regina Jakubenas z Uniwersytetu Wileńskiego i pani Mariola Wilczak z Instytutu Badań Literackich.

Realizatorami projektu natomiast są trzy pracowniczki Stacji w Rzymie: Agnieszka Stefaniak-Hrycko, Małgorzata Błaszczak i Katarzyna Ellert.