Nowa książka z serii Conferenze: „Perché la Polonia. Storie e biografie di personaggi noti e comuni legati alla terra polacca”

Oddajemy w Państwa ręce publikację Perché la Polonia. Storie e biografie di personaggi noti e comuni legati alla terra polacca, która jest pierwszą próbą pokazania Polski z perspektywy Włochów. Autorzy, z różnych dziedzin, podjęli się w niej odpowiedzi na pytanie: dlaczego Polska? Zróżnicowane perspektywy, interdyscyplinarne podejście oraz szeroki zakres badawczy, obejmujący historię, literaturę, socjologię, antropologię, teatrologię i językoznawstwo, pozwalają w holistyczny sposób spojrzeć na ten temat.

W książce autorzy, reprezentujący różnorodne obszary naukowe, dzielą się swoimi osobistymi doświadczeniami, jak również prezentują badania, tworząc bogactwo metodologiczne i koncepcyjne. Ta różnorodność pozwala na odkrycie wielowymiarowego „polskiego fenomenu”, niedostrzeganego często przez samych Polaków.

The book shows the fascination with Polish music, landscape, language, Polish modernity, as discussed, for example, by scholars living in Polish cities. We learn - on the one hand - about the common elements in the Polish and Italian anthems, on the other - for example, about the culture of the table in Poland, in which recently there have been more and more Italian elements. But it's also a journey into the times of Stanisław August Poniatowski and Bernard Bellotto, an immersion in Polish cultural heritage, or a journey into less distant times together with Italian diplomat Aldo Coradello.

„Perché la Polonia” to nie tylko zbiór tekstów; to także okazja do odkrycia różnorodnych aspektów życia i kultury we współczesnej Polsce, które są niezwykle inspirujące i wartościowe dla każdego zainteresowanego tematem.

Read the 147th installment of the "Conferenze" series, published by the PAS Center in Rome since 1956.