Interviews


Throughout 2023, we conducted more than a dozen interviews with scientists from various fields - from physics and biology to archaeology and geology. Although the research of our interviewees is interdisciplinary in nature and the scope of their scientific work is very broad, they share a common denominator - it is Polish-Italian activity. We invite you to read stories about cooperation, challenges and achievements, about discovering new horizons and cultures, and above all - about shaping the face of international science.


On teaching Polish at Italian universities and the founding of Accademia dei Rampanti - a conversation with Prof. Mirosław Lenart

Today we speak with Prof. Mirosław Lenart, historian of Polish culture, former lecturer in Polish language and culture at the University of Padua and the University of Bologna, researcher of the presence and activities of Poles in Padua, rector of an international association of intellectuals modeled on the Renaissance academies, Accademia dei Rampanti... (read more)

On geomorphological processes in northern Italy - a conversation with Prof. Ireneusz Malik

Rozmawialiśmy o umiędzynarodowieniu nauki, o współpracy Pana Profesora z włoskimi naukowcami, a przede wszystkim o spływach błotnych i osuwiskach w dobie zmian klimatu, na przykładzie tegorocznej katastrofy z Emilii Romanii… (czytaj dalej)

On international biomedical research - a conversation with Dr. Chiara L. Rinoldi

Dr Rinoldi zajmuje się analizą właściwości biologicznych i antybakteryjnych materiałów, badając wzajemne oddziaływania pomiędzy materiałem a komórką oraz materiałem a bakteriami. Jest też opiekunką jednej z doktorantek w grupie prof. Filippo Pieriniego. Współpracuje z Polakami, Amerykanami, Włochami, Irańczykami…. (czytaj dalej)

On the image of Italy in the Polish media and teaching in Szczecin - a conversation with Dr. Angelo Sollano

Kocha Polskę i język polski, nie potrafiłby żyć bez gołąbków i sernika, a kiedy po raz pierwszy przyjechał do Warszawy, poczuł się jak przeniesiony do świata, do którego należy… (czytaj dalej)

On the study of Chinese history and culture - a conversation with Dr. Laura Pozzi

O miłości do Chin, skarbach i ciekawostkach z chińskich muzeów, o tym, czym jest „Stulecie Upokorzenia” i o kontrolowanym dynamizmie warszawskim rozmawiamy z dr Laurą Pozzi z Wydziału Historii UW… (czytaj dalej)

On mitochondrial DNA research and scientific work in Poland - a conversation with Prof. Carlo Vascotto

Profesor mówi o swoich badaniach nad mitochondrialnym DNA, o planach na przyszłość, ale też o bardzo pozytywnych doświadczeniach w pracy z polskimi naukowcami, o naszym poczuciu przynależności narodowej i o pięknie, nowoczesności i dynamizmie Warszawy… (czytaj dalej)

On Polish Returns - a conversation with Grzegorz Pasternak, Ph.

Dotychczas prowadzili badania naukowe w najlepszych ośrodkach na świecie. Pracowali w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii czy w Austrii. Ale wracali także z Chin, Omanu, Australii i Singapuru. Jedna osoba wróciła z Włoch. Mowa o laureatach programu Polskie Powroty, który Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła zaraz po swoim powstaniu, w 2018 r. Dziś, po pięciu latach, to grupa 80 świetnych naukowców, którzy, krok po kroku, zmieniają obraz polskiej nauki… (czytaj dalej)

O badaniach w zakresie fizyki materii skondensowanej – rozmowa z prof. Carmine Autieri

„Największym wyzwaniem jest przeniesienie obserwowanych i symulowanych numerycznie efektów kwantowych do codziennego życia” mówi Carmine Autieri, kierownik grupy badawczej i profesor w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk… (czytaj dalej)

O badaniach nad systemem wyborczym we Włoszech – rozmowa z dr Małgorzatą Lorencką

"Italy is a laboratory of social, economic and political change, and on the other hand it is a country perched on a volcano, figuratively and literally. An extraordinary beauty that is fragile," says Dr. Małgorzata Lorencka of the Institute of Political Science at the University of Silesia in an interview... (read more)

O współpracy międzynarodowej i promieniach gamma – rozmowa z prof. Sabriną Casanova

"I didn't expect how beautiful Cracow is," says Prof. Sabrina Casanova of the Institute of Nuclear Physics of the Polish Academy of Sciences in our May interview... (read more)

O badaniach archeologicznych na malowniczej Sycylii… – rozmowa z prof. Roksaną Chowaniec i dr Martą Fitułą

Naukowczynie opowiadają w nim o swojej pracy badawczej nad starożytnym miastem Akrai, współpracy z współpracy z prestiżowym wydawnictwem Harrassowitz Verlag i o pracy i życiu na Sycylii… (czytaj dalej)

Odkrywając tajemnice Starego Państwa – rozmowa z prof. Massimiliano Nuzzolo

Dziś dzielimy się z Państwem rozmową z profesorem Massimiliano Nuzzolo – egiptologiem, który w ramach grantu uzyskanego w Narodowym Centrum Nauki prowadzi od kilku lat sukcesywne wykopaliska w Abu Gurab. Co więcej, prof. Nuzzolo jest na co dzień związany z Polską, działając w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN… (czytaj dalej)

O współpracy badawczej z polskimi naukowcami z „włoskiej perspektywy” – rozmowa z prof. Lorenzo di Bari

Uzupełniając poprzedni wywiad o zagraniczny punkt widzenia, dzielimy się rozmową z prof. Lorenzo di Barim, specjalistą w dziedzinie chemii organicznej. Podczas wywiadu profesor podzielił się z nami swoimi doświadczeniami w prowadzeniu badań wraz z polskimi naukowcami, zwracając przy tym uwagę na istotę międzynarodowej współpracy badawczej…(czytaj dalej)

On Polish-Italian scientific cooperation and chirality - a conversation with Prof. Marcin Górecki

Rozpoczynając cykl wywiadów z odnoszącymi sukcesy naukowcami, którzy jednocześnie mogą pochwalić się międzynarodową współpracą polsko-włoską, zamieszczamy rozmowę z prof. Marcinem Góreckim, wieloletnim pracownikiem Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk… (czytaj dalej)