Nowe stanowiska doktoranckie oraz postdoc w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN

Mamy przyjemność ogłosić 2 wolne stanowiska postdoc oraz 2 nowe stanowiska dla doktorantów, które otworzyły się w Pierini Research Group w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Stypendia zostaną ufundowane w ramach grantów NCN Opus oraz Sonata Bis.

Wybrani kandydaci będą kierować projektowaniem i wytwarzaniem platform nanowłóknistych do zastosowań biomedycznych. Od wnioskujących o stypendia wymagane jest doświadczenie w pracy z elektroprzędzeniem i hydrożelami, a także dobra znajomość podstaw materiałoznawstwa. Atutem będzie także zainteresowanie pracą z nanomateriałami polimerowymi.
Stanowiska są podzielone na dwa różne projekty ukierunkowane na rozwój biomateriałów odpowiednio do leczenia serca i krążka międzykręgowego.

Poniżej można zapoznać się z dokładnymi wymaganiami na wybrane stanowiska:

Zainteresowani kandydaci powinni złożyć dokumenty zgodnie z wytycznymi do 15 sierpnia 2024 r.