„Educating and Shopping in Baroque Rome: Some Remarks on Polish Travellers in the Eternal City”. Spotkanie z dr Anną Markiewicz 13.06.2024

Już w przyszłym tygodniu w ramach wieczornych spotkań w Stacji swój wykład wygłosi dr Anna Markiewicz, współpracowniczka Instytutu Historii PAN. Wystąpienie związane będzie bezpośrednio z jej zainteresowaniami badawczymi, oscylującymi wokół zagadnień dotyczących historii kultury, edukacji i życia codziennego epoki staropolskiej, ze szczególnym uwzględnieniem odbywanych w XVII i XVIII podróży oraz edytorstwie źródeł.

Temat poświęcony będzie z podróżami Polaków do Rzymu, fenomenowi grand tour i różnym aspektom obecności młodych polskich szlachciców w tym mieście, od edukacji do zakupów i życia towarzyskiego.

Z publikacjami dr Markiewicz można zapoznać się tutaj.