Granty w ramach Marie Skłodowska-Curie Actions – oferta Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN przygotował ofertę współpracy dla kandydatów i kandydatek do wspólnego aplikowania o grant w ramach Marie Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowships (MSCA PF). Przygotowana została specjalna lista opiekunek oraz opiekunów naukowych, którzy są gotowi, żeby przyjąć postdoców z zagranicy w ramach grantu MSCA PF. Osoby, które zostaną zaakceptowane przez wybranych superwizorów, zostaną zaproszone do wzięcia udziału w dwudniowym Master Class online dotyczącym przygotowywania wniosków (początek czerwca 2024 r.).

Aby móc złożyć wniosek, naukowcy i naukowczynie muszą spełnić następujące kryteria formalne:

  • uzyskać stopień doktora nie wcześniej niż 8 lat przed terminem zamknięcia konkursu (11.09.2024). Okresy przerw w nauce (np. urlop macierzyński/ojcowski, długotrwała choroba, praca poza badaniami naukowymi) nie wliczają się do czasu kwalifikowalności,
  • nie mogą/mogli przebywać (studia, praca) w Polsce dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 36 miesięcy przed zamknięciem konkursu.

Termin nadsyłania zgłoszeń do superwizorów upływa 30 maja br.

Więcej można przeczytać na stronie ITTP PAN.