„Light-responsive nanomaterials for biomedical applications” – Konferencja 3-4 czerwca

Wspólnie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetem La Sapienza przygotowujemy warsztaty „Light-responsive nanomaterials for biomedical applications”. W dniach 3-4 czerwca wykłady w Centrum Naukowym w Rzymie wygłoszą profesorowie: Filippo Pierini (IPPT PAN, Pierini Research Group), Francesca Petronelli (National Research Council), Claudio Roscini (Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology) oraz Luciano de Sio (La Sapienza University).

Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc. Serdecznie zapraszamy!