Stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich

Rozpoczął się tegoroczny nabór wniosków o przyznanie Stypendiów Fundacji Lanckorońskich. Stypendium umożliwia prowadzenie badań zagranicznych w zakresie nauk humanistycznych. Stypendia rozdziela Komisja przy Polskiej Akademii Umiejętności.

O stypendia ubiegać się mogą osoby zajmujące się takimi dziedzinami jak archeologia śródziemnomorska, historia, historia sztuki, filozofia klasyczna lub historia filozofii. Co do zasady, zakres tematyki nie powinien wykraczać poza 1939 rok.

Więcej o zasadach udziału w konkursie można przeczytać na stronie PAU.

Wnioski o stypendia na rok 2025 należy przesyłać elektronicznie do 15 maja 2024 r.