Podsumowanie spotkania z prof. Pierangelo Buongiorno

Pierwsze marcowe spotkanie z prof. Pierangelo Buongiorno z Università di Macerata poświęcone było Adolfowi Bergerowi, doskonałemu znawcy prawa rzymskiego, świetnemu znawcy greki i łaciny, badaczowi nauk papirologicznych.