Podsumowanie konferencji COST PHOENIX

Luty zakończyliśmy śródokresową konferencją dotyczącą projektu COST „PHOENIX: Protection, Resilience, Rehabilitation of damaged environment”, z udziałem Włochów, Polaków i naukowców z całej Europy.

Więcej o wydarzeniu można przeczytać tutaj.

Poniżej można zapoznać się z krótką fotorelacją z wydarzenia: