Ambasada Naukowców 2024

09.02.2024, a więc w przededniu Dnia Kobiet w Nauce i na kilka dni przed Dniem Nauki Polskiej, Ambasada RP w Rzymie gościła polskich naukowców i doktorantów pracujących we Włoszech.

Mieliśmy okazję wysłuchać bardzo ciekawego wykładu prof. Jeannette Lucejko o zastosowaniu chemii w konserwacji i poznawaniu dziedzictwa kulturowego. To nasze drugie spotkanie naukowe w Ambasadzie. Liczymy, że na stałe wpisze się w kalendarze naukowców, Akademii i Ambasady.