Promocja Języka Polskiego – cz. 1

25 maja 2023 we współpracy z Instytutem Polskim, Narodową Agencją Wymiany Akademickiej oraz Uniwersytetem Śląskim odbyło się wydarzenie „Kultura i literatura w promocji języka polskiego na włoskich uniwersytetach”. Program spotkania podzielony został na dwa segmenty, z których pierwszy odbył się w Stacji Naukowej PAN w Rzymie.

Wydarzenie otworzyła dyrektorka Stacji, Agnieszka Stefaniak-Hrycko, oraz profesor Luigi Marinelli, wybitny włoski polonista i literaturoznawca z uniwersytetu La Sapienza. Następnie dr Katarzyna Forst poprowadziła zajęcia warsztatowe, skupiając się na kwestiach związanych z zawiłościami międzyludzkiej komunikacji. Temat wspólnych historycznych korzeni polsko-włoskich poruszyła zaś dr Małgorzata Lorencka. Po krótkiej przerwie na kawę wystąpił po włosku Jarosław Mikołajewski, opowiadając o polskiej współczesnej poezji (a przede wszystkim o sile poetek i poetów). 

W wydarzeniu wzięli udział zarówno włoscy studenci polonistyki, jak i osoby związane z różnymi instytucjami polsko i włoskojęzycznymi. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję także zapoznać się z fragmentami twórczości oraz biografii Bolesława Leśmiana, a to dzięki poświęconej temu artyście wystawie, ponownie wywieszonej w gmachu Stacji.