Wystawa „Mikołaj Kopernik. Życie i dzieło” otwarta w Konsulacie Generalnym w Mediolanie

Wystawa Mikołaj Kopernik. Życie i dzieło to nowa ekspozycja, która powstała dzięki inicjatywie Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Wystawę uroczyście otworzyły Anna Golec-Mostroiani, Konsul Generalna w Mediolanie, oraz Agnieszka Stefaniak-Hrycko, dyrektorka Stacji Polskiej Akademii Nauk w Rzymie. 

Zainicjowanie wystawy to jeden z akordów tegorocznych obchodów 550-lecia urodzin naszego wszechstronnego mistrza – nie tylko astronoma, ale też prawnika, matematyka, kartografa, ekonomisty, lekarza, a według niektórych także filozofa. Ekspozycja, obecnie znajdująca się w Konsulacie Generalnym w Mediolanie, niebawem wyruszy w drogę po całych Włoszech.