Spotkanie z autorami książki „Italiano vero. Leksyka włoska w polszczyźnie XXI wieku”

13 lutego 2024 Stację Naukową PAN w Rzymie odwiedzą dr Łukasz Jan Berezowski oraz dr Joanna Ciesielka z Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas spotkania opowiedzą o ich wspólnej publikacji „Italiano vero. Leksyka włoska w polszczyźnie XXI wieku”.

Wszystkich chętnych na udział w wydarzeniu zapraszamy do siedziby Stacji w Rzymie 13.02.2024 o godz. 18.

Abstrakt

„Przedmiotem niniejszej publikacji jest wpływ jednostek leksykalnych wywodzących się z włoskiego obszaru kulturowo-językowego na polszczyznę obecnych we współczesnym piśmiennictwie ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zapożyczeń (italianizmów, kulturemów, pseudoitalianizmów, form hybrydalnych) – zarówno leksykalnych, jak i semantycznych, które trafiły do języka polskiego w wieku XX i XXI.

Celem pracy jest ustalenie skali tego zjawiska poprzez stworzenie leksykonu zawierającego przeszło 2500 haseł opatrzonych definicjami i przykładami użycia zaczerpniętymi z literatury pięknej, popularnej i fachowej, prasy codziennej i czasopism oraz źródeł internetowych i mediów elektronicznych. Publikację uzupełniają szczegółowe dane merytoryczno-liczbowe z przeprowadzonych badań zawarte w aneksie do pracy, jak również bogaty materiał ikonograficzny.”