Promocja Języka Polskiego – cz. 2

Druga część wydarzenia „Kultura i literatura w promocji języka polskiego na włoskich uniwersytetach” (25.05.2023) odbyła się w gmachu Instytutu Polskiego.

Czwartkowy wieczór zamknęła długa, niezwykle ciekawa debata zatytułowana „Odpowiednie dać rzeczy słowo”. Dyskusja pomiędzy Jarosławem Mikołajewskim, prof. Moniką Woźniak oraz dr Lorenzo Costantino oscylowała wokół translatoryki porównawczej oraz problemów językowych, które spędzają tłumaczom sen z powiek. Debatowano nie tylko o metodologii i wynikających z niej sposobów tłumaczenia, ale też o samym sensie i przywiązaniu do wykonywanego zawodu – czy trzeba kochać to, co się robi, czy „wystarczy” jedynie czerpać z tego podstawową przyjemność.