Borse di studio della Fondazione Sbranti

Fundacja Sbranti oferuje 2 stypendia w wysokości € 5.000 euro brutto każde, dla osób narodowości polskiej, zamieszkałych na stałe w Polsce, które podjęły lub zamierzają podjąć w roku akademickim 2023-2024 studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub studia jednolite w Uniwersytecie w Pizie.

Wnioski o stypendium można składać drogą mailową do 20 grudnia 2023 na jeden z adresów Fundacji, wypełniając formularz i załączając niezbędną dokumentację w języku włoskim lub z tłumaczeniem na język włoski. Stypendystami mogą być osoby w wieku poniżej 30 lat.

Więcej informacji na stronie uniwersytetu oraz na stronie Fundacji.