Podsumowanie wydarzenia „Triggering the change. Collective action in the landscape”

Podczas zeszłotygodniowego wydarzenia Triggering the change. Collective action in the landscape, zorganizowanego w budynku Wydziału Architektury Uniwersytetu „La Sapienza”, doktoranci poruszyli ważne kwestie związane z wpływem ludzi na krajobraz. Tym razem jednak ukazane zostały pozytywne aspekty tych działań, takie jak budowanie wspólnot oraz zbiorowe zapobieganie kryzysom klimatycznym i społecznym. Prelegenci opowiedzieli o inicjatywach, które zostały podjęte w tym zakresie w ostatnich latach. Dr Bianca Elzenbaumer przybliżyła szczegóły swojego autorskiego projektu Comunità Frizzante, za który w 2021 roku otrzymała nagrodę Lush Spring Prize; dr David Giacomelli opowiedział o rodzinnych działaniach w ramach festiwali Borgofuturo, zaś artysta i inżynier Andrea Conte podzielił się efektami wieloetapowego, interdyscyplinarnego projektu FLUMEN – Climate Actions for parks and rivers in Rome, poświęconego badaniom stanu stołecznych rzek – Tybru, Aniene i Parco di Veio – poprzez łączenie nauki ze sztuką.

Dyskusja podjęta na wydarzeniu skupiła się na sposobach postrzegania, interweniowania oraz zbiorowego wspierania wspólnie podejmowanych inicjatyw krajobrazowych. Wśród uczestników spotkania znalazła się dr Justyna Profaska oraz kurator sztuki Adam Szymczyk.