Conferenze 146 - "Sulle orme di Ortensio Lando e altri studi" - nuova pubblicazione

Mettiamo nelle vostre mani il prossimo, 146° volume della collana editoriale "Conferenze" e vi invitiamo a continuare a leggere.

Niniejsze wydanie zawiera cykl esejów krytycznych poświęconych literaturze włoskiej, w pierwszej części poświęcony twórczości Ortensio Lando, dość zagadkowego autora, działającego w I połowie XVI w. Jego rola i miejsce w literaturze włoskiej tego okresu nie zostały dotychczas w wystarczający sposób naświetlone. Jego propozycje literackie są pod wieloma względami prowokacyjne wobec głównych tendencji oficjalnej kultury epoki. W drugiej części publikacja jest poświęcona krótkim formom narracyjnym, zwłaszcza nowelistyce kwitnącej we Włoszech w XIV – XVI wieku, oraz dziełom mniej znanych autorów, stanowiących cenne źródło historii mentalności i kultury popularnej. Szkice są podsumowaniem badań prowadzonych przez autora, prof. Piotra Salwę, na przestrzeni ostatnich 20 lat.