Master of Research in Economics – roczny program w EUI

Młodzi ekonomiści już mogą zgłaszać się do programu Master of Research in Economics Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego (EUI). Wydział Ekonomii EUI (ECO) skupia naukowców z całej Europy w innowacyjnym środowisku badawczym. Koncentruje się na szerokim zakresie tematów z dziedziny mikroekonomii, makroekonomii i ekonometrii.

Program jest prowadzony przez wybitnych naukowców, w tym profesorów EUI, a także światowej sławy profesorów gościnnych i ekspertów. Zgłoszenia do udziału można przesyłać do 30 kwietnia 2024.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z założeniami programu oraz zasadami aplikowania.