Spotkanie z Vittorio Gaetą nt. książki „Oltre la storia. Giovanni Paolo II, Solidarność e la fine del comunismo”

Podczas spotkania z Vittorio Gaetą, autorem książki Oltre la storia. Giovanni Paolo II, Solidarność e la fine del comunismo rozmawiliśmy o Solidarności, upadku komunizmu i o wpływie Jana Pawła II na historię XX w. Mieliśmy także możliwość posłuchać świadka pierwszej wizyty delegacji Solidarności w Rzymie, dziennikarza Włodzimierza Rędziocha.