6. Edycja Programu Ulam NAWA – nabór

Otwarty został nabór do szóstej edycji programu Ulam Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Wnioski składać mogą wszyscy naukowcy zagranicznych uczelni i ośrodków badawczych, posiadający co najmniej tytuł doktora.

W ramach Programu Ulam NAWA możliwe są przyjazdy, których celem jest:

– prowadzenie badań naukowych

– odbycie stażu podoktorskiego

– pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej

Jako uzupełnienie powyższych aktywności, przyjazd może obejmować również prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy.

Nabór w tegorocznej edycji prowadzony będzie od 15 lutego 2024 do 15 maja do godz. 15:00 czasu lokalnego, w systemie teleinformatycznym NAWA. 

Więcej o programie oraz zasadach naboru przeczytać można na stronie NAWA.