Rok 2024 rokiem polskiego przewodnictwa w Wysokiej Radzie Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji

Rok 2024 jest rokiem polskiego przewodnictwa w Wysokiej Radzie Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji. Priorytetem polskiej prezydencji będzie m.in. zainicjowanie dyskusji nad rozszerzeniem partnerstw EUI z partnerami z państw trzecich, ustanowieniem nowych form współpracy oraz zapewnieniem równowagi geograficznej w działaniach instytutu.

Więcej na stronach MNiSW oraz EUI.