Książka „Dante and Polish Writers: From Romanticism to the Present” pod redakcją prof. Andrea Ceccherelli

Książka „Dante and Polish Writers: From Romanticism to the Present” bada fenomen polskiego dantyzmu w ujęciu heremeneutyki. Rozdziały rzucają światło na serię „spotkań” wybitnych polskich pisarzy z Dantem i „Boską Komedią”, owocujących oryginalnymi interpretacjami, twórczymi przeróbkami i bogactwem intertekstualnych odniesień świadczących o dialogu, który zawsze był – i nadal jest – żywy, nie wykluczając antagonizmów i gorzkich kontrowersji. Wszyscy autorzy są badaczami literatury polskiej z doświadczeniem komparatystycznym, wykładającymi na uniwersytetach włoskich i polskich. Horyzont hermeneutyczny rozciąga się od piekielnej lektury nieludzkich krain, w które obfituje historia, przez metafizyczną tęsknotę leżącą u podstaw dantejskiej „poetyki transhumanizacji”, aż po najnowsze perspektywy związane z posthumanizmem i storytellingiem.

Książka została wydana pod redakcją prof. Andrea Ceccherelli, włoskiego tłumacza i literaturoznawcy, który w listopadzie zeszłego roku przeprowadził w Stacji warsztaty projektowych „Nic dwa razy. O istocie i praktyce tłumaczenia”.

Więcej szczegółów na temat publikacji można znaleźć tutaj.