Program Council at the Center Scientific Council of the Polish Academy of Sciences in Rome

Kilka dni temu po raz pierwszy spotkaliśmy się z Radą Programową, powołaną przez Prezesa PAN 16 marca br.

W jej skład weszli:
– prof. Danilo Facca
– prof. Małgorzata Mańka
– prof. Piotr Salwa
– prof. Katarzyna Starowicz-Bubak
– Anna Kurdziel – przedstawicielka Ambasady RP w Rzymie
– Agnieszka Stefaniak-Hrycko – dyrektor Stacji Naukowej PAN w Rzymie.

Przewodniczącym Rady został p. profesor Danilo Facca.

Dziękujemy naszym fantastycznym naukowcom za to, że znaleźli czas na pracę w Radzie. Liczymy, że dzięki ich pomysłom i wsparciu, będziemy mogli zapraszać Państwa na ciekawe wydarzenia organizowane z udziałem Stacji.