Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) [Krajowa Rada Badań Naukowych], włoska instytucja państwowa, której celem jest wspomaganie i prowadzenie, pod kontrolą Ministerstwa Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Nauki, szeroko pojętych badań naukowych. CNR jest instytucją publiczną posiadającą własną osobowość prawną, autonomię w zakresie badań naukowych, organizacji, zarządzania finansami i mieniem.

CNR zostało powołane do życia 18 listopada 1923 r. i przekształcone w 1945 r. w organ państwowy prowadący działalność głównie szkoleniową, promocyjną i koordynującą badania w różnych dziedzinach nauki i technologii. W roku 1999, w myśl dekretu nr 19 z 30 stycznia 1999 ("Reorganizacja Krajowej Rady Badań Naukowych") CNR przekształciło się w "krajową instytucję badawczą o charakterze ogólnonaukowym, skupiającą instytuty naukowe rozmieszczone na terenie całego kraju oraz prowadzącą działalność koncentrującą się przede wszystkim na rozwoju nauki oraz wdrażaniu innowacji służących postępowi kraju".

Więcej: www.cnr.it

CNRSiedziba główna CNR w Rzymie

Drukuj