Accademia Nazionale dei Lincei założona została w 1603 roku przez Federico Cesiego, a wśród jej członków, w początkowym okresie istnienia, znalazł się również Galileo Galilei.

Akademia, uznawana za jeden z największych autorytetów włoskiego życia naukowego, jest istytucją publiczną, a od lipca 1992 r. pełni funkcje  konsultanta Prezydenta Republiki Włoch, który niedawno otoczył ją swoim stałym patronatem.

Podstawowym celem Akademii, określonym jej statutem jest: “promowanie, koordynowanie, integrowanie i upowszechnianie osiągnięć naukowych w kontekście szerokopojętej jedności kultury”.

Akademia Nazionale dei Lincei w ramach realizacji statutowych zadań organizuje sympozja, wykłady, konferencje i seminaria krajowe i międzynarodowe. Za pośrednictwem swoich członków, Akademia uczestniczy w wydarzeniach o podobnym charakterze organizowanych przez istytucje włoskie i zagraniczne oraz może reprezentować na forum międzynarodowym włoskie instytucje kulturalne o podobnym charakterze. Promuje i realizuje misje badawcze, przyznaje stypendia naukowe, publikuje sprawozdania z własnych posiedzeń, a także materiały z konferencji, seminariów i innych inicjatyw Akademii. Na wniosek organów władz państwowych wydaje opinie w zakresie swoich kompetencji, a także formułuje propozycje.

Więcej: www.lincei.it

AccademiaDeiLincei 1 Palazzo Corsini-Siedziba Akademii
AccademiaDeiLincei 2 Villa Farnesina - Siedziba reprezentacyjna
Drukuj