Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej we Włoszech
http://rzym.msz.gov.pl/pl

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej
http://www.stolicaapostolska.msz.gov.pl/

Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej 
http://www.rzym.msz.gov.pl/it/affari_consolari/

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Mediolanie
http://www.mediolan.msz.gov.pl/

 Instytut Polski w Rzymie
http://www.istitutopolacco.it/

Biuro Polskiej Organizacji Turystycznej
http://www.polonia.travel/it/

Mędzynarodowa Unia Instytutów Arecheologii Historii i Historii Sztuki
http://www.unioneinternazionale.it/

Drukuj