14 listopada 2017, godz. 18.30

IMAGO MUNDI/THE FUTURE AT LAST: CONTEMPORARY ARTISTS FROM POLAND

vicolo Doria 2

 ImagoMundi web

ImagoMundi web

W spotkaniu udział wezmą:

Liliana MALTA, kuratorka kolekcji Imago Mundi/The Future at Last: Contemporary Artisti from Poland,

Dorota GRUBBA-THIEDE, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie,

Krzysztof M. BEDNARSKI, artysta

Katarzyna PODPORA, artystka

 

The Future at Last: Contemporary Artists from Poland to kolekcja dzieł sztuki współczesnej Imago Mundi promowana przez znanego wòoskiego fotografa Luciano Benettona, wystawiana w różnych miastach świata, w ramach której uznani i początkujący artyści (26 tys. prac do grudnia b.r.) zapraszani są do wypowiedzenia się używając w tym celu jednego, wspólnego dla wszystkich formatu: płótna o wymiarach 10x12 cm. Dla polskiego zbioru, jak i dla pozostałych należących do kolekcji objętej projektem (na dzień dzisiejszy to ponad 140 zbiorów poświęconych pojedynczym krajom lub plemieniom), Imago Mundi proponuje i organizuje wystawy na całym świecie: 21 kolekcji jest w tej chwili wystawianych  jest w ramach długiego tournée organizowanego w najważniejszych miastach Chin; niedawno zakończyła się wystawa w Wenecji poświęcona Kanadzie i jej mieszkańcom, podczas której zaprezentowano również plemiona zamieszkujące północne stany USA, natomiast na wiosnę przyszłego roku przygotowywana jest w Trieście ważna ekspozycja, w której zaangażowanych zostanie blisko 4.000 artystów. Artyści, których prace znalazły się w kolekcji Imago Mundi, są promowani na arenie międzynarodowej także dzięki katalogom sztuki, poprzez platformę imagomundiart.com, Google Arts & Culture, i bogatą działalność public relation.

Drukuj