17 października 2017, godz. 18.30

Świat słowiański na kartach literatury: działalność wydawnicza Instytutu Europy Wschodniej (1921-1944)

Prezentacja dr Gabriela Mazzitellego (Uniwersytet "Tor Vergata" w Ryzmie)

IPEO copertina x web

Działalność Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej (IPEO), założonego w Rzymie w 1921 roku odznaczała się niezwykłą produkcją wydawniczą, ściśle związaną z narodzinami i rozwojem włoskiej slawistyki. Pomimo nieuniknionego współistnienia z faszyzmem i ugięcia się w jakimś stopniu wobec polityki reżimu szczególnie w latach trzydziestych, aktywność Instytutu cechowało szczere pragnienie szerzenia wiedzy o świecie pod wieloma względami wciąż nieznanym w kontekście włoskim. IPEO działał do końca II wojny światowej, kiedy to w zmienionej sytuacji geopolitycznej powstałej po zakończeniu konfliktu, wstrzymane zostały fundusze rządowe, a także warunki polityczne i kulturowe, które przyczyniły się do jego powstania.
Publikacje IPEO są żywym świadectwem zaangażowania i pasji niezwykłego pokolenia uczonych, które pozostawiło niezatarte ślady w historii slawistyki we Włoszech.

 

Gabriele MAZZITELLI (Reggio Calabria, 1957) pracuje jako bibliotekarz na uniwersytecie w Rzymie "Tor Vergata", był jest profesorem języka rosyjskiego na uniwersytecie "Lumsa" w Rzymie. Jest członkiem włoskiego stowarzyszenia bibliotek i włoskiego stowarzyszenia slawistów, z ramienia którego redaguje Bibliografię Slawistyki włoskiej. Autor licznych publikacji zarówno w dziedzinie słowiańszczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków między Włochami a światem słowiańskim, a także o charakterze biblioteczno-ekonomicznym, autor trzech książek: Che cos’è una biblioteca [Czym jest biblioteka] (Roma 2005), Slavica biblioteconomica (Florencja 2007) oraz Le pubblicazioni dell’Istituto per l’Europa orientale. Catalogo storico (1921-1941) [Publikacje Instytutu Europy Wschodniej. Katalog historyczny (1921-1941)] (Florencja 2016).

Drukuj