Siemiradzki w Rzymie w świetle nowych badań

Odczyt dr Marii Nitki i Jakuba Zarzyckiego

13 czerwca, godz. 18.30

vicolo Doria 2

 10. Conferenza 13 VI 2017 Nitka e Zarzycki

ABSTRACT :

W październiku 2015 r. podjęto nowe badania nad twórczością Henryka Siemiradzkiego. Projekt Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego, planowany na lata 2015-2019, jest realizowany, jako wynik współpracy międzynarodowej, przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata wraz z Muzeum Narodowym w Warszawie, Galerią Trietiakowską w Moskwie oraz Pontificio Istituto di Studi Ecclesiastici w Rzymie. Henryk Siemiradzki (1843-1902) reprezentował dojrzały styl akademizmu historycznego. Był bardzo ważnym artystą dla sztuki polskiej i rosyjskiej, jednym z bardziej znanych malarzy w Europie w końcu XIX wieku. Jego prace były często pokazywane w licznych galeriach, co czyni go prawdopodobnie jednym z najczęściej wystawianych wówczas artystów. Rzym, w którym zamieszkał w r. 1871, był dla niego wielkim źródłem inspiracji – malował przede wszystkim obrazy o tematyce antycznej. W 1882 r. Siemiradzki wybudował w Rzymie willę, która stała się bardzo ważnym miejscem dla polskiego środowiska artystycznego w tamtym czasie.  Celem projektu jest przede wszystkim pokazanie spuścizny artystycznej malarza, która pozostaje szerzej nieznana. Projekt stwarza również perspektywy dla dalszych badań – np. jak dzieła Siemiradzkiego są odczytywane po ponad 120 latach ich trwania w obiegu kulturalnym. Podczas wystąpienia zostanie zaprezentowany sam projekt badawczy, a także jego ostatnie rezultaty. W szczególności przedstawimy wyniki badań przeprowadzonych w ostatnich miesiącach w Rzymie – nieznany do tej pory projekt willi Siemiradzkiego oraz obecność malarza w rzymskim środowisku artystycznym na podstawie przeglądu katalogów wystaw włoskich towarzystw sztuk pięknych oraz ówczesnej rzymskiej prasy.

 

Maria Nitka – doktor historii sztuki. W ramach swojego projektu doktorskiego zajmowała się polską kolonią artystyczną w Rzymie (wyniki badań ukazały się jako książka: http://www.world-art.pl/o,66,studia-i-monografie-studies-and-monograph.html). Obecnie w imieniu Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata współtworzy zespół badawczy, wraz Muzeum Narodowym w Warszawie i Galerią Tretiakowską w Rzymie, który pracuje nad korpusem dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego. Nitka jest odpowiedzialna za badania poświęcone związkom artysty z Włochami. Była stypendystką rządu włoskiego oraz Fundacji Lanckorońskich.

 

Jakub Zarzycki – historyk sztuki i filolog polski, Obecnie doktorant w Instytucie Historii Sztuki UWr oraz Departamencie Studiów Europejskich, Amerykańskich i Międzykulturowych 'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", gdzie przygotowuje doktorat pt. Italia immaginata. Włochy i Włosi w polskiej kulturze wizualnej w latach 1861-1914. Był stypendystą (Polish Research Fellow) w Wirth Institute for Austrian and Central European Studies – University of Alberta, Kanada. Współpracownik zespołu przygotowującego korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego.

Więcej informacji: https://wroc.academia.edu/JakubZarzycki

Drukuj