Sante Graciotti, Braterstwo myśli i uczuć. Italia, Polska i Słowiańszczyzna w kręgu kultury europejskiej XV-XVIII wieku, pod redakcją Aliny Mowickiej Jeżowej i Krystyny Wierzbickiej-Trwogi (Wyd. Neriton, Warszawa 2016)

19 maja, piątek, godz. 18.30

vicolo Doria 2

SGraciotti libro in omaggio maggio2017xweb

SGraciotti libro in omaggio maggio2017xweb

Sante GRACIOTTI, emerytowany profesor Uniwersytetów Sacro Cuore di Milano i La Sapienza di Roma nestor i mistrz włoskiej polonistyki, o ogromnym dorobku wypracowanym przez długie lata aktywnej działalności naukowej, kontynuowanej do dziś. Jego zainteresowania obejmują szeroki obszar literatur i kultur słowiańskich, jednak szczególne miejsce zajmuje wśród nich problematyka staropolska. Dokonania Uczonego zostały i w Polsce, i we Włoszech docenione i uhonorowane, Sante Graciotti jest bowiem doktorem honoris causa polskich uniwersytetów, członkiem PAN i PAU, a we Włoszech członkiem najbardziej prestiżowego gremium naukowego - Accademia Nazionale dei Lincei.

Studia, które wchodzą w skład tomu, są z jednej strony kontynuacją i poszerzeniem stałych zainteresowań autora epoką renesansu i oświecenia, z drugiej zaś nawiązują do kwestii bardziej uniwersalnych kultury europejskiej i słowiańskiej, jak również do związków polsko-włoskich.Jestem głęboko przeświadczony o celowości udostępnienia studiów Sante Graciottiego polskim odbiorcom nieznającym języka włoskiego. Nie tylko wzbogacą one z pewnością ich wiedzę i świadomość własnej tradycji, ale mogą stać się ponadto inspiracją dla tych, którzy nie mieli dotychczas okazji zetknąć się z metodami badawczymi i sposobem myślenia tradycyjnej i rygorystycznej włoskiej filologii.

[Z recenzji wydawniczej Piotra Salwy]

Drukuj