Stolica Apostolska, Warszawa i wojna z "niewiernym" turkiem (1680-1683)

Odczyt prof. Gaetana Platanii, Uniwersytet w Viterbo

29 maja 2018, godz. 18.30

vicolo Doria 2

9. Poster 29 maggio 2018

Związek pomiędzy Stolicą Apostolską i Polską przedstawiony poprzez fakty i osobowości związane z jednym z najważniejszych momentów w historii nowoczesnej Europy: oblężeniem Wiednia we wrześniu 1683 r. przez ‘niewiernego’ turka.
W tle znajdują się problemy geopolityczne dotyczące Europy kontynentalnej i środkowo-wschodniej, papieska dyplomacja pracująca nad utworzeniem Ligi Świętej, armia wielkiego Visira idąca nieuchronnie w stronę stolicy Habsburgów, nieustanne prośby o wsparcie kierowane do Rzymu z Warszawy i Wiedenia, po przygotowanie planów bojowych polsko-cesarskiej armii.
Obraz dopełniają postaci Innocentego XI, papieskich nincjuszów, Jana III Sobieskiego i Leopolda I Habsburga oraz wielu innych bohaterów pamiętnej bitwy, która doprowadziła do wyzwolenia Wiednia 12 września 1683 r.

 

Getano PLATANIA, profesor historii nowożytnej na Uniwersytecie "Tuscia" (Viterbo), w centrum jego zainteresowań znajdują się przede wszystkim relacje między Stolicą Apostolską, Polską i pozostalymi państwami Europy w epoce nowożytnej (XVII i XVIII wieku), poparte dogłębnymi badaniami i analizami dokumentów w archiwach i bibliotekach polskich i włoskich, ze szczególnym uwzględnieniem Tajnego Archiwum Watykańskiego, Biblioteki Watykańskiej, archiwum Kongregacji de Propaganda Fide, Archiwów w Wenecji i Lucce. Innym tematem są podróże i podróżnicy polscy we Włoszech, koncentrując się ze szczególnym zainteresowaniem na historii rodziny Sobieskich w Rzymie.
Jest prezesem CESPoM - Centrum Studiów nad Wiekiem Sobieskiego i Współczesnej Polski; pełnił różne funkcje kierownicze na rodzimym uniwersytecie. Jest członkiem kilku instytutów naukowych krajowych i międzynarodowych; przewodniczący Interdyscyplinarnego Centrum Badań CIRIV w Viterbo. W 2011 roku otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a we wrześniu 2013 roku został uhonorowany tytułem Komandora Orderu Zasług Republiki Włoskiej.

Drukuj