Pomiędzy narracją a kinem: odbrązowiona postać "Don Juana" Brancatiego u Lattuady

Odczyt prof. Cezarego BRONOWSKIEGO, Uniwerytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

15 maja 2018 r., godz. 18:30

8. Poster 15 maggio 2018

Wykład koncentruje się na dwóch zasadniczych kwestiach: pierwsza dotyczy demityzacji postaci sycylijskiego "koguta" Don Giovanniego, bohatera powieści Vitaliano Brancati oraz filmu Alberta Lattuady (1967) i jego podróży przez mityczne Włochy z lat sześćdziesiątych ( Sycylia i Lombardia). Druga natomiast przedstawia alegoryczny i społeczny aspekt sycylijskiej prowincji i wielkiej, mediolańskiej "metropolii”.
Aby odnaleźć prawdziwy sens i wartość zarówno powieści, jak i filmu, należy wziąć pod uwagę na zjawisko rejestru językowego, który podkreśla różnice pomiędzy regionalnym językiem włoskim a dialektem, a który w dialogach filmowych zaprezentowano poprzez połączenie i wymieszanie rejestrów i kodów językowych

 

Cezary BRONOWSKI, profesor zwyczajnym, wykłada literaturę włoską i historię teatru włoskiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (PL), gdzie kieruje Katedrą języka i literatury włoskiej. Jest autorem czterech monografii poświęconych włoskiemu teatrowi XX wieku, kilku krytycznych esejów napisanych w języku włoskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, polskim i portugalskim, poświęconych Pirandello, Rosso di San Secondo, Marinettiemu, Bassaniemu, Bontempelliemu, Morawii, Favie, Rulfo, Ponceli i Spregelburdowi. Od niedawna jego zaintereowania badawcze koncenturją się na teorii tłumaczenia. Przetłumaczył na język włoski Opowiadania włoskie Iwaszkiewicza (2012), a także I Muratori Erby (2015) i Un marido de ida y vuelta z Poncelego (2016) na polski.

Drukuj