Prezentacja książki: Corti rinascimentali extraurbane. Un modello di cultura tra Italia e Polonia / Podmiejskie dwory renesansowe. Wzorzec kulturowy we Włoszech i w Polsce, pod red. Mirosława Lenarta i Magdaleny Wrany, Padwa-Opole 2016

27 lutego 2018, godz. 18.30

vicolo Doria 2

 Corti rinascimentali cover libro 27feb2018 x web

Drukuj