Odmienność polskiej i żydowskiej pamięci o Holokauście [Artykuł, wersja angielska]

Odczyt Konstantego GEBERTA

30 stycznia 2018 r., godz. 18.30

Poster 30gen2018 bozza

Konstanty Julian GEBERT, pseud. Dawid Warszawski (ur. 1953) – polski psycholog, tłumacz i dziennikarz żydowskiego pochodzenia, nauczyciel akademicki, od 1989 dziennikarz i publicysta dziennika „Gazeta Wyborcza”. W 1976 ukończył studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował w Akademii Medycznej w Warszawie i w zespole psychoterapeutycznym Synapsis w Warszawie. Od 1976 był współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników i następnie Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”. Współzałożyciel tzw. Żydowskiego Uniwersytetu Latającego, w ramach którego do 1981 r. organizowano spotkania o historii i kulturze żydowskiej. We wrześniu 1980 został członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty (NSZZ PNTiO). W 1982 został członkiem redakcji drugoobiegowego dwutygodnika „KOS” i publikował w nim nieprzerwanie do 1989 r. Swoje teksty zamieszczał także w innym pismach niezależnych, m.in. „Tygodniku Mazowsze” i „Przeglądzie Wiadomości Agencyjnych”. Najczęściej używał pseudonimu Dawid Warszawski (którym posługiwał się także po przemianach politycznych w 1989). Był akredytowany jako dziennikarz prasy niezależnej w czasie obrad Okrągłego Stołu w 1989. Od 1989 do 1992 był członkiem SDP, zasiadając krótko w zarządzie głównym tej organizacji. Od 1989 współpracuje z „Gazetą Wyborczą”, publikując w niej felietony i komentarze. W latach 1992–1993 towarzyszył Tadeuszowi Mazowieckiemu jako specjalnemu wysłannikowi ONZ w byłej Jugosławii w misjach do tego kraju. Wyjazdom tym poświęcił książkę Obrona poczty sarajewskiej. W 1997 założył miesięcznik o tematyce żydowskiej „Midrasz”, pełnił w nim funkcję redaktora naczelnego (1997–2000). Publikował również m.in. w kwartalniku „Nigdy Więcej”. W 2011 r. został dyrektorem warszawskiego biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych.

(Wikipedia)

Drukuj