Wspólnota żydowska w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku

Odczyt prof. Krzysztofa Żaboklickiego (Uniwersytet Warszawski)

4 października 2016 r., godz. 18.30

Vicolo Doria 2

14. Poster 04 ott 2016 KZaboklicki

14. Poster 04 ott 2016 KZaboklicki

Drukuj