Io nel pensier mi fingo... Omaggio a Joanna Ugniewska (Wydawnictwo DiG, Warszawa 2015)

Prezentacja książki pod red. Anny Tylusińskiej-Kowalskiej we współpracy z Raoulem Brunim, Dariem Prolą i Małgorzatą Trzeciak

23 lutego 2016, godz. 18.30

Vicolo Doria 2

 4. POSTER 23 Feb 2016 Presentazione libro omaggio JUgniewska x web

 Io nel pensier mi fingo… Warszawa, 2015, Wyd. DiG 

Monografia zadedykowana jest prof. dr hab. Joannie Ugniewskiej, wieloletniemu pracownikowi a także kierownikowi Katedry Italianistyki UW, literaturoznawcy, zasłużonej badacz literatury włoskiej, a także tłumacz tej literatury na język polski. Wśród znanych współczesnych pisarzy, których dzieła, dzięki jej przekładom trafiły do rąk polskich czytelników znaleźli się m. in.: Claudio Magris, Antonio Tabucchi, Oriana Fallaci czy Matteo Collura. Książka jest zbiorem esejów znanych italianistów, tłumaczy i uczonych. W części pierwszej zamieszczone zostały teksty wybitnych polskich italianistów, a jednocześnie długoletnich współpracowników prof. Ugniewskiej (Piotra Salwy, Haliny Kralowej, Elżbiety Jamrozik), byłych doktorantów, a dziś znanych w Europie italianistów (Jadwigi Miszalskiej, Cezarego Bronowskiego, Anny Tylusińskiej-Kowalskiej) oraz doktorantów i współpracowników młodszego pokolenia wyróżniających się dorobkiem na polu nauki i translatoryki (Jolanty Dygul, Dario Proli, Piotra Podemskiego, Anny Osmólskiej-Mętrak, Ewy Nicewicz-Staszowskiej). Druga część to teksty najwybitniejszych włoskich badaczy literatury, którzy wielokrotnie komentowali bogaty dorobek Joanny Ugniewskiej (Giuseppe Monsagrati, Franco Musarra, Ulla Musarra Schrøder, Rita Verdirame, Antonio Di Grado, Antonio Carrannante, Lia Fava Guzzetta e Renate Lunzer). Księgę uświeniają teksty wspomnianych, tłumaczonych przez nią pisarzy: Claudia Magrisa, Mattea Collury, a także recenzowanej i cenionej wysoko pisarki Elwiry Seminary. Motto księgi zaczerpnięte zostało z wiersza Giacoma Leopardiego Infinito, którego nową interpretacją prof. Ugniewska przeszła do historii światowego ‘leopardyzmu’

Anna Tylusińska-Kowalska (redakcja)

Drukuj