Meandry i tajemnice włoskiego renesansu: Francesco Colonna, "Hypnerotomachia poliphili"

Odczyt prof. Anny Klimkiewicz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

8 marca 2016 r., godz. 18.30

vicolo Doria 2

AMarkuszewska

AMarkuszewska

Anna KLIMKIEWICZ, italianistka, dr hab. nauk humanistycznych, pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w Instytucie Filologii Romańskiej. Specjalizuje się w badaniach nad dawną literaturą włoską oraz percepcją średniowiecza w literaturze humanistycznej i renesansowej. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów na temat romansu rycerskiego we Włoszech, włoskiej poezji dawnej i jej tłumaczeń oraz starodruków. Jest autorką tomu dotyczącego Żywotów Giorgia Vasariego, obszernej rozprawy na temat Orlanda Furioso Ludovika Ariosta: Od błędu do utopii. Śladami Orlanda Szalonego (2009), a także tłumaczenia Księcia Niccolò Machiavellego. Ostatnio została opublikowana jej monografia: Hypnerotomachia Poliphili Francesca Colonny (2015), wraz z polskim przekładem fragmentów tego dzieła.

Streszczenie

Wydana w 1499 roku w Wenecji, Hypnerotomachia Poliphili jest w Polsce dziełem niemal zupełnie nieznanym. Arcydzieło sztuki i typografii wszech czasów, a zarazem najbardziej oryginalne dzieło włoskiego odrodzenia do dziś pozostaje księgą dla wtajemniczonych: hermetyczna opowieść o miłości łączy wizję antycznej przeszłości z obrazem piętnastowiecznej Italii, mówi o sekretach res occultae i o apogeum klasycznej kultury, jest obrazem renesansowej filozofii i sztuki, jej estetyki, symboli i wartości.W swoim wystąpieniu Anna Klimkiewicz przedstawia wyniki badań nad Hypnerotomachią i podaje interpretację pełnego zagadek i tajemnic utworu, który wymaga odczytania zakodowanych w nim przekazów. Szczególnie koncentruje się na literackich tendencjach włoskiego quattrocenta, prowadzących w stronę kultury synkretycznej, która miała jednoczyć różne tradycje i źródła filozoficzne, literackie i kulturowe, zwłaszcza kultury klasycznej, włoskiej i wschodniej

Drukuj