Laura Mincer, La prigione era la mia casa (Arcane 2014)

5 kwietnia 2016, godz. 18.30

vicolo Doria 2

7LMincer

Laura QUERCIOLI MINCER wykłada literaturę polską na Uniwersytecie w Genui. W latach 2004-2009 na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie wykładała Historię i kulturę żydowską w krajach słowiańskich . Jest autorką blisko stu artykułów, opracowań i tekstów poświęconych głównie kulturze polsko-żydowskiej oraz autorką licznych tłumaczeń z języka polskiego, m.in. monografii Patrie dei superstiti. Letteratura ebraica del dopoguerra in Italia e in Polonia (Roma 2010), która ukazała się w Polsce pod tytułem Ojczyzny ocalonych (Lublin 2009), przekładu i opracowania zbioru Cosa leggevo ai morti. Poesie e prose del ghetto di Varsavia , zawierającego utwory “śpiewaka warszawskiego getta” Wladysława Szlengla, (Casoria 2010), opracowania Il Dibbuk. Fra due mondi, Cracovia-Budapest-Torino 2009, i «Un ebreo resta sempre un ebreo»? Vicende dell’ebraismo e del messianesimo nella cultura polacca, Arezzo 2008.

Literatura więzienna stanowi ponadnarodowy korpus o nadzwyczajnym zasięgu. W prezentowanej publikacji przedstawione zostały opowiadania z i o więzieniu obecne w literaturze polskiej, literaturze kraju, w którym, jak zauważa Józef Piłsudski w swoim wystąpieniu z roku 1925 „przez długi czas więzienie stanowiło integralną część narodowej kultury". Zebrane teksty, bez względu na to czy dotyczą więźniów politycznych czy sumienia, kryminalistów czy złodziei, są świadectwem istnienia pewnej rany i „skandalu” na żywym ciele naszych społeczeństw i wskazują na niepohamowaną konieczność przerwania milczenia o więzieniu i zaprzestania jego odrzucenia.

Drukuj