New role of agriculture and rural areas in sustainable developement of European Union

Odczyt prof. Jerzego Wilkina (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk)

26 kwietnia 2016, godz. 18.30

vicolo Doria 2

8 poster 26apr2016 JWilkin

Jerzy WILKIN, profesor zwyczajny na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, były kierownik Katedry Ekonomii Politycznej. Członek rzeczywisty PAN, Przewodniczący Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN (w latach 2000-2006), członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Pełnił wiele ważnych funkcji w instytucjach akademickich; był prodziekanem i dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, dyrektorem Ośrodka Studiów Amerykańskich UW, przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, a obecnie jest członkiem 6 rad naukowych. Członek International Association of Agricultural Economists (IAAE) i European Association of Agricultural Economists (EAAE). Przez trzy kadencje pełnił funkcję członka zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych (EAAE). Przez 6 lat był członkiem grupy Ad Hoc Group on East/West Relations in Agriculture (obecnie Global Forum on Agriculture) przy OECD, gdzie przygotował kilka raportów. Dwukrotnie uczestniczył w przygotowywaniu raportów Banku Światowego o polskim rolnictwie; współautor raportu Komisji Europejskiej o polskim rolnictwie (w 1997 r.). Członek redakcji "Gospodarki Narodowej" i "Wsi i Rolnictwa" oraz członek rad redakcyjnych: "Quarterly Journal of International Agriculture", "Eastern European Countryside" i "Society and Economics". W 1999 r. wybrany został do Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. W roku 2004 został wybrany członkiem korespondentem, a w 2013 r. został powołany na członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk. Kierował wieloma międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi, w tym projektami PHARE i KBN. W latach 2000-2003 był kierownikiem polskiej grupy badawczej w 5 Ramowym Programie Unii Europejskiej w projekcie: Strategy for Integrated Development of Agriculture and Rural Areas in Central and East European Countries.

Drukuj