Ukraina między Polską a Moskwą w XVII w.

Odczyt prof. Teresy Chynczewskiej-Hennel, (Uniwersytet w Białymstoku)

7 czerwca 2016 r., godz. 18.30

vicolo Doria 2

11 Poster 7 giu 2016 TChynczewska Hennel

11 Poster 7 giu 2016 TChynczewska Hennel

Drukuj