Odczyt dr Anety Markuszewskiej (Uniwersytet Warszawski)

12 stycznia 2016 r., godz. 18.30

vicolo Doria 2

1. POSTER 12 GEN 2016 a MARKUSZEWSKA

Streszczenie 

Wykład poświęcony związkom muzyki i polityki w XVIII wieku na przykładzie patronatu muzycznego Marii Kazimiery Sobieskiej królowej-wdowy, rezydującej w Rzymie w latach 1699-1714. Maria Kazimiera czerpała wiele radości z rozrywek, które oferował Rzym. Ro­zumiejąc siłę sztuki działającej na usługach polityki, z wielką starannością przygo­towywała we własnym już Palazzo Zuccari, stałej rezydencji od roku 1702, wido­wiska teatralne i wykonania utworów okolicznościowych. Podczas wykładu szczegółowej analizie zostaną poddane 3 kompozycje – dramma per musica Tolomeo et Alessandro overo La corona disprezzata (libretto Carlo Sigismondo Capece, muzyka Domenico Scarlatti, 1711) i dwie serenaty La vittoria della Fede, (lib. Capece, muzyka nieznany autor, 1708) a także Applauso Devoto al nome di Maria Santissima (lib. Capece, muz. D. Scarlatti, 1712)

Drukuj