Jan Białostocki, Il cavaliere polacco e altri saggi di storia dell'arte e di iconologia, pod red. Anny Czajki i przedmową Lauro Magnaniego (Misesis / Biblioteca di Cultura Polacca, 2015)

17 listopada 2015, godz. 18.30

Vicolo Doria 2

16. Presenta libro 17 nov 2015 aczajka X WEB

 BIBLIOTEKA KULTURY POLSKIEJ we Włoszech pod red. Anny Czajki

Biblioteka Kultury Polskiej to projekt mający na celu prezentację wybitnych dzieł humanistyki polskiej na forum badań i dyskusji humanistyki włoskiej. Otwiera go publikacja tomu prac wybitnego polskiego historyka i teoretyka sztuki Jana Białostockiego, Il Cavaliere polacco e altri saggi di storia dell'arte e dell'iconologia w tłumaczeniu Margherity Bacigalupo, pod redakcją Anny Czajki i wstępem Lauro Magnaniego (Mimesis, Mediolan 2015)

Projekt realizowany przez Uniwersytet im. Kard. Stefana Wyszyńskiego finansowany jest ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH).

Anna Czajka, literaturo- i kulturoznawczyni, filozof, badaczka i nauczyciel akademicki na uniwersytetach w Tybindze, Parmie i Genui, obecnie kieruje Katedrą Teorii Kultury i Międzykulturowości na UKSW w Warszawie. W języku włoskim opublikowała m.in.: Tracce dell'umano (2003), M. Susman, Il senso dell'amore (red. nauk., 2007).

Drukuj