SIGNALS IN STYLOMETRY

Odczyt w języku angielskim prof. Jana Rybickiego (Uniwersytet Jagielloński)

3 listopada 2015 r., godz. 18.30

Vicolo Doria 2

15. Conf. 3 nov 2015 jrybicki X WEB

Jan RYBICKI jest adiunktem w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; wykładał również na Uniwersytecie Rice w Houston. W swoich badaniach łączy studia tłumaczeniowe, literaturę porównawczą i stylistykę obliczeniową służące do stworzenia ilościowej i jakościowej analizy języka literackiego w oryginale i w tłumaczeniu. Przetłumaczył na język polski około 30. powieści autorów takich, jak Amis, Coupland, Fitzgerald, Golding, Gordimer, Ishiguro, le Carré czy Winterson.

Drukuj