GDZIE BIEGALI LUPERKOWIE? WSPÓŁCZESNA DEBATA O BIEGU LUPERKÓW

Odczyt prof. Adama Ziółkowskiego (Uniwersytet Warszawski)

6 października 2015r., godz. 18.30

Vicolo Doria 2

14. Conf. 6 ott. 2015 aziolkowski

Adam ZIÓŁKOWSKI, historyk, profesor nauk humanistycznych, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał magisterium (1973), stopień doktora i habilitację Wydziale Historycznym (1981 i 1989). Asystent, starszy asystent, adiunkt w Sekcji Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1982-1992, w Instytucie Historycznym UW od 1988. Profesor UW od 1996, od 2011 profesor tytularny. Autor licznych artykułów i publikacji, m. in.: Mummius'Temple of Hercules Victor and the Round Temple on the Tiber, Phoenix, t. 28, 1988; The Sacra Via and the Temple of Jupiter Stator, Opuscula Romana, t. 17, 1989; La scomparsa della clientela arcaica: un'ipotesi, Athenaeum, t. 87, 1999, s. 369-382; Ritual cleaning up of the City: from the Lupercalia to the Argei, Ancient Society, t. 29, 1998-1999, s. 191-219. The Temples of Mid-Republican Rome and Their Historical and Topographical Context, Roma 1992 oraz Storia di Roma, Milano 2000 (wyd. polskie: Historia Rzymu, Poznań 2004). Kieruje grantem finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt.: „Miasto Rzym za pierwszych królów: próba rekonstrukcji. Tradycja literacka i materiał archeologiczny”.

Drukuj